به فروشگاه کت شلوار مطهری  خوش آمدید

پارچه مطهری

کارخانه ریسندگی و بافندگی مطهری