به نمایندگی پارچه مطهری خوش آمدید.

فروش عمده پارچه مطهری

کت شلوار مطهری
فروش عمده پارچه مطهری

تلفن تماس: آقای شریعت زاده و ابراهیمی

  09109359082

09307027640

09124681490

-09352720262

کت شلوار مطهری

شماره شبا :   ir770170000000103691334008

شماره کارت بانک ملی :    6037991927221667

به نام مدیر عامل شرکت  :    مهندس  علی شریعت زاده

51 / 100