پارچه مطهری

آدرس:

تهران - خ ولیعصر

تلفن:

09109359082 -

09352720262

09124681490

پارچه مطهری

فروش و تامین پارچه 190b شرکت نفتی به مستقیم به شرکت نفت و یا تامین مایحتاج پیمانکاران شرکت نفت .

 

0 +
پروژه های انجام شده
0 +
رضایتمندی
0 +
تعداد پیمانکار
تعرفه کارخانه پارچه مطهری
کت شلوار vip 6500000

تماس با شرکت

تماس با ما : ۰۹۱۰۹۳۵۹۰۸۲ -۰۹۳۰۷۰۲۷۶۴۰- ۰۹۱۲۴۶۸۱۴۹۰ – ۰۹۳۵۲۷۲۰۲۶۲

تعرفه کارخانه پارچه مطهری
مجوز فروش شرکت مطهری